Hvis du ikke har brug for et lokale en hel dag men blot har en enkelt præsentation, kan du som udstiller leje et lokale for 1 time (45 minutters reel taletid). Præsentationen kan fx være en beskrivelse af pædagogiske forsøg,…

Lej et workshoplokale, hvor du selv bestemmer programmet. Det kan være produktpræsentationer, hands-on, kursus, en diskussion eller noget helt femte. Lokalerne lejes på dagsbasis. Programmet lægges på dette websted under program, hvorfra der kan linkes til dit websted. Programmet skal…

Programkomitéen godkender programmet. Komitéen består af personer fra Undervisningsministeriet, Amtscentrene for Undervisning, Center for Informatik, Itai, Mikro Værkstedet, Learning Lab Denmark og UNI•C. Faglig arbejdsgruppe Konferencens oplæg vælges af en tværgående arbejdsgruppe med deltagere fra grundskolen, det almene gymnasium, HTX,…

Sideløbende med det faglige program på konferencen er der en udstilling, der skal give et samlet overblik over it i undervisningen i Danmark. Udstillingen på Uddannelsesforum 2003 holder åbent onsdag d. 1. oktober kl. 9.00 – 17.00 og torsdag d….

Alle interesserede inviteres til at bidrage til konferencen – enten med forslag til oplæg eller emner, der falder inden for konferencens temaer. Hvad rører der sig lige nu og her? Hvad vil uddannelsesverdenen diskutere eller vide mere om? Du er…